Korte geschiedenis

Korte geschiedenis

Kiwanisclub Land van Cuijk is een groep van ongeveer 30-35 mannen tussen de 35 en 75 jaar die zijn aangesloten bij de wereldwijd opererende Kiwanis organisatie. Doel is om mensen die het minder hebben dan wijzelf te ondersteunen door projecten te organiseren, waaruit een batig saldo ontstaat. Verder is ook het onderling plezierig hebben een van de belangrijke bezigheden. Zo  hebben we de afgelopen 4 jaar € 20.000 bijgedragen aan de lustrumactie Tetanus de Wereld uit. In Nederland brachten de Kiwanisclubs 1 miljoen euro bij elkaar. Ga je kijken wat er wereldwijd gebeurde dan werd er tot nu toe € 90 miljoen bij elkaar gebracht. En met dat geld krijgt het doel “Tetanus de Wereld uit”een serieuze impuls . Door de samenwerking met Unicef is ook de goede bestemming van de gelden gegarandeerd. De €5.000 per jaar kwam niet tot stand doordat ieder lid zijn eigen portemonnee trok. Maar door zelf de handen uit de mouwen te steken.

De bekendste regionale projecten die Kiwanisclub Land van Cuijk organiseert zijn:
* 'Muziek in de Mais' in een maïsveld in Haps
* 'Haringparty Land van Cuijk' in het Inspyrium in Cuijk

In het recente verleden zette Kiwanisclub Land van Cuijk zich o.a. in voor:
* Kinder-Oncologisch Centrum in Nijmegen
* Dagverblijf de Parasol in Cuijk
* Voedselbank Land van Cuijk
* Manege Seurenheide om het paardrijden voor mensen met een beperking medemogelijk te maken
* Kiwanishuizen bij de brandwondencentra in Beverwijk, Rotterdam en Groningen
* Stichting Leergeld Land van Cuijk
* Het zelf meehelpen met de bouw van zes huizen in Ghana
* Technopromo
* Samenloop voor Hoop
* Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker
* Hospice De Cocon
* Stichting Wensambulance