Stichting FKCC

Stichting FKCC

Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC)


01. Naam.
Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC).

02. Fiscaal nummer.
Stichting FKCC is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8036.55.071

03. Contactgegevens.
Karel Doormanstraat 17
5831 LT Boxmeer
Tel.: 0485-573 564
Email: roefsgerrit@gmail.com

04. Bestuurssamenstelling.
Voorzitter: G.J.M. Roefs
Secretaris: H.J.H. Peeters Weem
Penningmeester: P.A.M. Graat
Lid: A.M.M. van der Cruijsen

05. Beleidsplan.
De stichting heeft ten doel: het verwerven van gelden en goederen in de ruimste zin des woords en het aanwenden van het verkregene voor het verschaffen van ondersteuning of hulp in geld of anderszins op plaatsen, aan personen en instellingen waar dit nodig is, zowel in Nederland als daarbuiten.
Het beleidsplan wordt jaarlijks ingevuld in overleg met bestuur en leden van Kiwanisclub Land van Cuijk.
Jaarlijks worden één of meerdere fundraisingactiviteiten georganiseerd in samenwerking met Kiwanisclub Land van Cuijk.
Verkrijging van middelen:
a. Het (doen) organiseren van acties, evenementen en inzamelingen;
b. Alle vormen van geldwerving.
Beheer:
Het vermogen wordt belegd bij de Rabobank op een rekening-courant c.q. spaarrekening.
De penningmeester is tekeningsbevoegd.
Besteding:
De Commissie Fundspending van Kiwanisclub Land van Cuijk, bestaande uit tenminste drie personen, brengt een advies uit aan het bestuur van de stichting.
Dit met betrekking tot welke personen, instellingen etc. zullen worden ondersteund en voor welk bedrag.
Op basis van dit advies beslist het bestuur en wordt opdracht gegeven aan de penningmeester om deze bedragen te betalen.

06. Beloningsbeleid.
Conform de statuten genieten de bestuursleden van de stichting FKCC geen beloning voor hun werkzaamheden.

07. Doelstelling.
De doelstelling van de stichting FKCC is statutair als volgt geformuleerd:
'Het verwerven van gelden en goederen in de ruimste zin des woords en het aanwenden van het verkregene voor het verschaffen van ondersteuning of hulp in geld of anderszins op plaatsen, aan personen en instellingen waar dit nodig is, zowel in Nederland als daarbuiten.'

08. Verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Periode 01 oktober 2011 - 30 september 2012:
09 juni 2012. Caribbean Soul Night.
11 augustus 2012. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2012 - 30 september 2013:
15 juni 2013. Caribbean Soul Night.
17 augustus 2013. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2013 - 30 september 2014:
26 juni 2014. Haringparty.
16 augustus 2014. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2014 - 30 september 2015:
25 juni 2015. Haringparty.
22 augustus 2015. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2015 - 30 september 2016:
23 juni 2016. Haringparty.
27 augustus 2016. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2016 - 30 september 2017:
22 juni 2017. Haringparty.
19 augustus 2017. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2017 - 30 september 2018:
21 juni 2018. Haringparty.
18 augustus 2018. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2018 - 30 september 2019
20 juni 2019 Haringparty
17 augustus 2019 Muziek in de Maïs

Wegens de corona-maatregelen hebben er in het boekjaar 2019 – 2020 geen activiteiten plaatsgevonden met betrekking tot fondsenwerving.

Wegens de corona-maatregelen hebben er in het boekjaar 2020 – 2021 geen activiteiten plaatsgevonden met betrekking tot fondsenwerving.

09. Financiële verantwoording. 

Boekjaar 2011-10-01 | 2012-09-30

Saldo 2011-10-01
Bankrekening                                              €  12.010,46
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                €  42.187,20
                                                                                                      €    54.197,66
Baten
Opbrengst activiteiten en donaties           € 17.699,70           
                                                                                                       €   17.699,70
Kosten
Kosten activiteiten                                    - €   8.155,75
Bankkosten                                                - €      133,22
                                                                                                      - €    8.288,97
Giften aan derden
Merletcollege                                             - €    1.000,00
Scouting                                                     - €       630,70
Poppen ziekenhuis                                    - €       250,00
Maasziekenhuis                                         - €       500,00
Bijenstand De Vilt                                     - €       175,00
Voetbalvereniging HBV Beers                 - €    3.000,00
Voetbalvereniging VV Vianen                  - €    1.500,00
Voetbalvereniging Hapse Boys Haps      - €    3.000,00
                                                                                                      -  €  10.055,70
                                                                                                          €  53.552,69
Saldo 2012-09-30
Bankrekening                                                 €  17.319,20
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                   €  36.233,49
                                                                                                         €   53.552,69

 

Boekjaar 2012-10-01 | 2013-09-30

Saldo 2012-10-01
Bankrekening                                                 €  17.319,20
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                   €  36.233,49
                                                                                                          €  53.552,69
Baten
Opbrengst project CSN                                 €  38.682,21
Opbrengst project MidM                               €  32.253,43
                                                                                                          €   70.935,64
Kosten
Project CSN                                                 - €  23.714,18
Project MidM                                               - €  16.787,45
Overige kosten                                            - €       146,94
                                                                                                        - €  40.648,57
Giften aan derden
Voetbalvereniging Hapse Boys Haps      - €     2.000,00
Volleybalvereniging Energo Beers           - €     3.000,00
Kiwanis Nederland Tetanusproject          - €     5.000,00
Basisschool Palet                                       - €        500,00
Stg. Dromen van Morgen                          - €        950,00
Diepvrieskisten Voedselbank                    - €     4.573,80
Grootjans Schilder tbv Maasziekenhuis   - €     5.000,00
Kiwanis poppen                                          - €        250,00
Stg. Oorlogsmuseum Overloon                 - €     1.500,00
Stg. Leergeld Land van Cuijk                     - €   12.500,00
VoetbalverenigingHapse Boys Haps        - €     1.000,00
Totaal                                                                                                 - €  36.273,80
                                                                                                              €  47.565,96
Saldo 2013-09-30
Bankrekening                                                  €  32.416,47
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                    €  15.149,49
                                                                                                              €  47.565,96
 
Boekjaar 2013-10-01 | 2014-09-30

Saldo 2013-10-01
Bankrekening                                                 €   32.416,47
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                   €    15.149,49
                                                                                                              €   47.565,96
Baten
Sponsoring project CSN                               €      2.425,00
Sponsoring project MidM                             €       1.925,00
Terugbetaling bijdrage Familiedag              €          572,75
Verkoop schilderijen Trudi                            €       1.467,20
Omzet MidM                                                  €     23.518,60
Kaarten Haringparty                                     €     17.900,00
                                                                                                               €     47.808,55
Kosten
Project Haringparty                                    - €       8.692,80
Project MidM                                               - €     16.579,38
Project CSN                                                 - €          226,88
Project Schilderijen                                     - €          191,42
Bankkosten                                                  - €          179,69
Kosten Familiedag                                      - €           572,75
                                                                                                              - €   26.442,92
Giften aan derden
Prijzengeld MidM 2013                              - €       6.700,00
Prijzengeld MidM 2014:
BS 't Bolster                                                 - €           900,00
Volleybalvereniging Energo Beers             - €          400,00
CV De Zelfkant Haps                                  - €           300,00
Harmonie Gaudete Cuijk                            - €           600,00
Volleybalvereniging Havoc Haps               - €       1.000,00
RSV De Verzameling Haps                         - €          500,00
Zie-Zoo                                                         - €           175,00
Hockeyclub Civicum Cuijk                          - €        1.500,00
Judovereniging Kodokan St.-Anthonis      - €           800,00
Voetbalvereniging Hapse Boys Haps       - €           500,00
Volleybalvereniging Shock '82 Cuijk         - €        2.000,00
Overige donaties en giften:
Stg. Juntos Nostros                                     - €           999,00
BiblioPlus                                                     - €           500,00
Kiwanis Nederland Tetanusproject           - €        5.000,00
Muziek Event                                               - €            500,00
Stg. Fides Spes et Amor                            - €            975,00
Humanitas Nord                                         - €            250,00
Ondersteuning buitenlandse student       - €           500,00
Stg. Technopromo Cuijk                             - €        7.500,00
Totaal                                                                                                   - €     31.599,00
                                                                                                                €     37.332,59
Saldo 2014-09-30
Bankrekening                                                 €     28.394,12
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                   €        8.938,47
                                                                                                                €      37.332,59

Boekjaar 2014-10-01 | 2015-09-30

Saldo 2014-10-01
Bankrekening                                                 €      28.394,12
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                   €         8.938,47
                                                                                                                 €       37.332,59
Baten
Sponsoring project MidM                             €         4.150,00
Omzet project MidM                                     €       25.638,50
Verkoop schilderijen Trudi                            €         5.599,57
Kaarten (sponsoring) Haringparty               €      23.050,00
                                                                                                                  €      58.438,07 
Kosten
Project Haringparty                                     - €        3.190,51
Project MidM                                                - €      17.442,78
Bankkosten                                                  - €            193,19
                                                                                                                 - €     20.826,48
Giften aan derden
Prijzengeld Muziek in de Maïs 2015:
- Voetbalvereniging Hapse Boys               - €        1.500,00
- Volleybalvereniging Havoc                      - €         1.000,00
- Reddingsbrigade Erica                             - €            750,00
- Oudercomité De Bolster                          - €            250,00 
- Judovereniging Kodokan                          - €            250,00
- Volleybalvereniging Energo                     - €            250,00 
- Hockeyvereniging Civicum                      - €            250,00
- Ruitervereniging De Verzameling           - €            500,00
- Voetbalvereniging De Zwaluwen            - €        1.250,00
Donatie Stichting Samenloop                    - €      10.000,00
Overige donaties:
- Wederopbouw Nepal                               - €            500,00
- Siepiejo                                                       - €           750,00
- Ondersteuning buitenlandse student      - €           200,00
                                                                                                                 - €    17.450,00
                                                                                                                    €    57.494,18
Saldo 2015-09-30
Bankrekening                                                   €     48.555,71
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                      €       8.938,47
                                                                                                                   €      57.494,18
 
Af: Nog te betalen sponsoring                    - €       1.779,50
Bij: Te ontvangen verkoop schilderijen         €           600,00
                                                                                                                 - €        1.179,50
 
Vermogen Stichting FKCC 2015-09-30                                                €      56.314,68


Boekjaar 2015-10-01 | 2016-09-30

Saldo 2015-10-01
Bankrekening                                                   €     48.555,71
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                     €       8.938,47
                                                                                                                    €      57.494,18
Baten
Opbrengsten project MidM                            €     24.531,00
Verkoop schilderijen Trudi                              €       1.638,00
Opbrengsten Haringparty                              €     18.250,00
Donaties                                                           €       3.300,00
Nagekomen opbrengsten 2014-2015         €             69,00
                                                                                                                     €      47.788,00 
Kosten
Project Haringparty                                      - €      6.969,00
Project MidM                                                 - €    17.625,00
Kamer van Koophandel                                - €           15,00
Bankkosten                                                    - €        210,00
                                                                                                                   - €     24.819,00
Giften aan derden
Prijzengeld Muziek in de Maïs 2016:
- Voetbalvereniging Hapse Boys                 - €     2.340,00
- Volleybalvereniging Havoc                        - €     1.500,00
- Ruitervereniging De Verzameling             - €     1.000,00 
- 't Staagje                                                      - €        800,00 
- Zwemvereniging Merlet                             - €        600,00
- Semper Unitas                                             - €        400,00 
- De Metworst                                                - €        250,00
- De Zelfkant                                                   - €        250,00
- Donatie Stichting Leergeld                         - €   10.000,00
Overige donaties:
- Stop Tetanus                                                - €     5.000,00
- CV De Bokkerijers                                        - €        250,00
- Help Peru                                                      - €        250,00
- Merletcollege                                                - €        250,00
- Stichting Kucelecu                                       - €        250,00 
- Ondersteuning buitenlandse student        - €     3.300,00
- EHBO-vereniging                                         - €        250,00
- Stichting Marfansyndroom                          - €        250,00
 - St. AF Deutman Oogheelkunde                 - €        250,00
- Muziekevent Landhorst                               - €        500,00
- Tovertafel Sint Anna                                    - €        150,00
- Sponsorloop Esther                                      - €        500,00
- Stichting Leergeld                                        - €        500,00
- Dream4Kids                                                  - €        250,00
- Kiwanispoppen Pantein                               - €        500,00
- St. Humaniaire Hulp Gambia                      - €        250,00
                                                                                                                  - €     29.840,00
                                               
                                                                                                                     €     50.623,18
Saldo 2016-09-30
Bankrekening                                                     €     49.223,00
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                       €                 -
                                                                                                                    €      49.223,00
Af: Nog te betalen sponsoring                      - €        2.529,00
Bij: Nog te ontvangen sponsoring                   €        2.750,00
                                                                                                                    €            221,00
 
Vermogen Stichting FKCC 2016-09-30                                                €       49.444,00
 

Boekjaar 2016-10-01 | 2017-09-30

Saldo 2016-10-01
Vermogen Stichting FKCC                               €      49.223,00
                                                                                                                   €      49.223,00
Baten
Opbrengsten Haringparty                                €     29.325,00
Opbrengsten project MidM                              €     26.390,00
Verkoop schilderijen Trudi                                €       5.020,00
Donaties                                                             €                 -
Nagekomen opbrengsten 2015-2016            €                -
                                                                                                                   €      60.735,00
Kosten
Project Haringparty                                         - €    10.683,00
Project MidM                                                     - €   21.770,00
Nagekomen kosten 2015-2016                     - €         150,00
Bankkosten                                                       - €         190,00
                                                                                                                  - €    32.793,00
Giften aan derden
Goed doel Haringparty 2017:
- Stichting VOKK                                              - €     8.000,00
Prijzengeld MidM 2017:
- Stichting Kucelecu                                         - €     1.500,00
- CV De Bokkerijers                                          - €     1.000,00 
- VV Hapse Boys                                              - €     1.500,00
- VV Havoc                                                       - €         600,00 
- VV Fast                                                           - €         500,00
- Muziekvereniging Juliana                              - €         400,00
- JV Kodokan                                                    - €         300,00
- TV De Zoetsmeer                                          - €         275,00
- Stichting Kwizzut                                          - €         250,00
- Cycle for Plan                                                 - €         225,00
- Toeternietoe                                                   - €         200,00
Overige donaties:
- Passion for People                                        - €         500,00 
- 't Staagje                                                        - €         250,00
- Voedselbank Land van Cuijk                        - €         500,00
- Mother Child Gambia                                    - €         350,00
- Vrienden JBZ                                                  - €         190,00
- Opkikkerdag Maasziekenhuis                      - €         250,00
- Platform Gehandicapten                              - €         390,00
- Zonnebloem, bezoek Veeteeltmuseum       - €         630,00
- Schittering Haps                                            - €        150,00
- Zonnebloem, bezoek Veeteeltmuseum       - €        375,00
- Bijdrage St.-Maarten via Kiwanis NL           - €        100,00
 - JdQ-school Beers, tgv Kiwanisdag             - €         249,00
- Scouting St.-Patrick                                       - €        300,00
- Speeltuin Land van Cuijk                               - €        500,00
- Stichting Kalorama                                         - €        680,00
                                                                                                                  - €    20.164,00
 
                                                                                                                     €    57.001,00
Saldo 2017-09-30
Bankrekening                                                       €     55.922,00
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                          €                 -
                                                                                                                    €     55.922,00
  
Af: Nog te betalen sponsoring                         - €          800,00
Af: Nog te betalen projectkosten                     - €          400,00
Bij:Nog te ontvangen sponsoring                       €       2.500,00
                                                                                                                    €        1.300,00
 
Vermogen Stichting FKCC 2017-09-30                                                 €      57.222,00
 

Boekjaar 2017-10-01 | 2018-09-30

Saldo 2017-10-01
Vermogen Stichting FKCC                                   €     55.922,00
                                                                                                                    €      55.922,00

Baten
Opbrengsten Haringparty                                   €     30.025,00
Opbrengsten project MidM                                 €     36.583,00
Verkoop schilderijen Trudi                                   €       1.175,00
Donaties                                                                 €                -
Nagekomen opbrengsten vrgde jaren                €          400,00
                                                                                                                     €      68.183,00

Kosten
Project Haringparty                                            - €    11.184,00
Project MidM                                                       - €    19.254,00
Nagekomen kosten voorgaande jaren              - €                -
Bankkosten                                                          - €         216,00
                                                                                                                   - €     30.654,00
Giften aan derden
Goed doel Haringparty 2018:
- Stichting VPTZ, Cocon St.-Anthonis              - €     10.000,00
 Goede doelen MidM 2018:
- Muziekvereniging Juliana                                 - €       2.500,00
- Voetbalvereniging Hapse Boys                       - €       1.000,00 
- CV De Bokkerijers                                             - €          750,00
- TC De Zoetsmeer                                              - €          600,00 
- VV Havoc                                                           - €          500,00
- St. Vluchtelingenzorg Gennep                         - €          400,00
- Muziekvereniging Juliana                                 - €          300,00
 - Stichting Kwizzut                                             - €          275,00
- Jong Nederland Beers                                      - €          250,00
- Harmonie Semper Unitas                                 - €          225,00
- CV De Zelfkant                                                  - €          200,00
Overige donaties:
- De Zonnebloem: bezoek Veeteeltmuseum     - €        1.190,00 
- Stichting Lotta                                                   - €           750,00
- Actie Sneeuwbal                                               - €           340,00
- Stichting Vrienden Maartensschool                - €           500,00
- Steunstichting Tour Lijn Mill                             - €           500,00
                                                                                                                    - €    20.280,00
 
                                                                                                                       €     73.171,00
Saldo 2018-09-30
Bankrekening                                                           €     73.883,00
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                             €                 -
                                                                                                                       €      73.883,00

Af: Nog te betalen sponsoring                             - €                -
Af: Nog te betalen projectkosten                         - €      1.012,00
Af: Nog te betalen overige kosten                       - €         250,00
Bij:Nog te ontvangen sponsoring                          €       1.850,00
                                                                                                                        €           588,00
 
Vermogen Stichting FKCC 2018-09-30                                                    €      74.471,00

 

Boekjaar 2018-10-01  /  2019-09-30
 
Saldo 2018-10-01
Vermogen Stichting FKCC                                        €    73.883,00
                                                                                                                        €      73.883,00
  
Baten
Opbrengsten Haringparty                                        €    24.500,00
Opbrengsten Muziek in de Maïs                              €    25.250,00
Verkoop schilderijen Trudi                                        €                -   
Donaties                                                                      €                -   
Nagekomen opbrengsten voorgaande jaren         €                -   
                                                                                                                         €      49.750,00
 
Kosten
Haringparty                                                              - €    16.049,00
Muziek in de Maïs                                                    - €    17.730,00
Bankkosten                                                               - €         201,00
Algemene kosten (website + vlaggen)                - €         750,00
Nagekomen kosten voorgaande jaren                    €                -   
                                                                                                                      -  €       34.730,00
 
Giften aan derden
Goed doel Haringparty 2019:
- Stichting Wensambulance Brabant                     - €     8.000,00
Goede doelen Muziek in de Maïs 2019:
- Civicum Cuijk                                                          - €     1.950,00
- PRV De Verzameling                                              - €     1.000,00
- Kwizzut.wel                                                            - €        750,00
- Reddingsbrigade Erica                                           - €        500,00
- CV De Bokkerijers                                                   - €       400,00
- VV Havoc                                                                 - €       300,00
- Muziekvereniging Juliana                                       - €        275,00
- HaJu-Judovereniging                                              - €        250,00
- CV De Zelfkant                                                        - €        225,00
- Hapse Boys                                                             - €         200,00
- St. Vluchtelingenzorg Gennep                              - €         150,00
- Tennisvereniging De Zoetsmeer                           - €         100,00
- VV Fast                                                                    - €         100,00
- Zwemclub Merlet                                                    - €         100,00
- CycleforPlan 2                                                         - €         100,00
- CycleforPlan 1                                                         - €         100,00
- Sint Nicolaasgilde                                                    - €        100,00
Overige donaties:
- Project MTRC (mushrooms) Oeganda                  - €         550,00
- Buurthuiskamer PG team Cuijk-Boxmeer            - €         500,00
- Opknappen speelplein basisschool De Ratel       - €         500,00
- Kisumu School Kenia schoolinventaris                  - €         750,00
- Silver Fit Mile                                                            - €          750,00
- Stiuchting Praktijkonderwijs                                   - €         250,00
- Peuple du Monde                                                    - €      1.000,00
- Gedenkteken voor Titus Brandsma                       - €         750,00
- Kiwanispoppen Maasziekenhuis                            - €         473,00
                                                                                                                       - €     20.123,00
 
                                                                                                                          €     68.780,00
 
Saldo 2019-09-30
Bankrekening                                                                €       68.132,00
Kasgeld                                                                          €         1.012,00
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                                  €                   -   
                                                                                                                          €      69.144,00

Af:
Nog  te betalen sponsoring                                        €                  -
Nog te betalen projectkosten                                   - €           525,00
Nog te betalen overige kosten                                  €                  - 
Bij: Nog te ontvangen sponsoring                            €             750,00
                                                                                                                            €          225,00


Vermogen Stichting FKCC 2019-09-30                                                         €    69.369,00

 

Boekjaar 2019-10-01  /  2020-09-30
 
Saldo 2019-10-01
Vermogen Stichting FKCC                                        €    69.369,00
                                                                                                                        €      69.369,00
  
Baten
Opbrengsten Haringparty                                        €                  -
Opbrengsten Muziek in de Maïs                              €                  -
Donaties                                                                     €                  -   
                                                                                                                         €                   -
 
Kosten
Haringparty                                                             - €                  -
Muziek in de Maïs                                                   - €                  -
Bankkosten                                                             - €           153,00
Algemene kosten (website + vlaggen)                - €           808,00
Nagekomen kosten voorgaande jaren                 - €                   -   
                                                                                                                      -  €          961,00
 
Giften aan derden
Goed doel Haringparty 2020:
- n.v.t. wegens corona                                              €                   -
Goede doelen Muziek in de Maïs 2020:
- n.v.t. wegens corona                                            - €                  -
Overige donaties:
- Kamp Moria Lesbos (vluchtelingenbaby's)       - €            500,00
- Stichting Hoogvliegers
   (vliegtocht zieke kinderen)                                 - €         1.000,00
- Landhorst 75-jarig jubileum                               - €            100,00
- Bs Zonnewijzer Westerbeek (sportveldje)       - €         1.000,00
- Verzacht Eenzaamheid (placemats ouderen)   - €         1.000,00
- Kiwanis NL (coronacrisis Curaçao-Aruba)        - €            250,00
Basisscholenproject:
- Onze Bouwsteen, Beugen                                  - €            250,00
- St.-Anna, Vortum-Mullem                                   - €            250,00
- Laurentiushof, Vierlingsbeek                              - €            250,00
- De Zevensprong, Cuijk                                        - €            250,00
- St.-Jozef, Holthees                                               - €            250,00
- De Waai, Cuijk                                                      - €            250,00
- De Bolster, Sambeek                                           - €            250,00
- De Peppels, Boxmeer                                           - €           250,00
Better Together Event:                                            
- Onderwijs en kinderwelzijn Georgië                  - €         1.200,00
                                                                                                                       - €        7.050,00
 
                                                                                                                          €      61.358,00
 
Saldo 2020-09-30
Bankrekening                                                                €    100.299,00
Kasgeld                                                                          €        1.012,00
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                                  €                  -   
                                                                                                                          €     101.311,00

Af:
Nog  te betalen sponsoring                                      - €       48.700,00 
Nog te betalen projectkosten                                   - €            300,00
Nog te betalen overige kosten                                 - €                     - 
Bij: Nog te ontvangen sponsoring                              €         9.047,00
                                                                                                                       - €       39.953,00


Vermogen Stichting FKCC 2020-09-30                                                         €    61.358,00

 

Boekjaar 2020-10-01  /  2021-09-30
 
Saldo 2020-10-01
Vermogen Stichting FKCC                                        €    61.358,00
                                                                                                                        €      61.358,00
  
Baten
Opbrengsten Haringparty                                        €                 -
Opbrengsten Muziek in de Maïs                              €                 -
Donaties                                                                     €                 -   
                                                                                                                         €                   -
 
Kosten
Haringparty                                                               €                  -
Muziek in de Maïs                                                     €                  -
Bankkosten                                                             - €          157,00
Algemene kosten (website)                                  - €          448,00
Nagekomen opbrengsten voorgaande jaren         €          300,00   
                                                                                                                      -  €          305,00
 
Giften aan derden
Goed doel Haringparty 2021:
- n.v.t. wegens corona                                              €                   -
Goede doelen Muziek in de Maïs 2021:
- n.v.t. wegens corona                                              €                   -
Overige donaties:
- Actie Pepernoot
   (Sinterklaas tbv kinderen minima)                     - €            750,00
- Actie Sneeuwbal
   (Kerstpakketten voor minima)                            - €            300,00
- Vluchtelingenkinderen Lesbos                           - €            500,00
- Synthese
  (Goodiebags voor jonge mantelzorgers)            - €            625,00
- Voedselbank
  (Voedselbonnen tbv minima-gezinnen)             - €         1.375,00
- Stichting Support Yayème
  (Stromend water school Sénégal)                       - €            500,00
- Stichting Hobbycentrum Cuijk                            - €            500,00
- Sociom (Muzikale middag voor ouderen)          - €            250,00
- KWF Kankerbestrijding                                       - €            100,00
- Stichting Leergeld
  (Kinderen minima naar Zoo Parc)                        - €         5.500,00
- Het Vergeten Kind
  (Lustrumproject Kiwanis Nederland)                  - €          2.500,00
Basisscholenproject
- Onze Bouwsteen, Beugen
  (Spelletjes voor ouderen)                                     - €             995,00
- Sint Anna, Vortum-Mullem
  (Spelletjes voor ouderen)                                     - €             763,00
                                                                                                                       - €       14.658,00
 
                                                                                                                          €      46.395,00
 
Saldo 2021-09-30
Bankrekening                                                                €     84.836,00
Kasgeld                                                                          €       1.012,00
RC Kiwanisclub Land van Cuijk                                  €                   -   
                                                                                                                          €      85.848,00

Af:
Nog  te betalen sponsoring                                      - €       47.500,00 
Nog te betalen projectkosten                                     €                    -
Nog te betalen overige kosten                                   €                    - 
Bij: Nog te ontvangen sponsoring                              €         8.047,00
                                                                                                                       - €       39.453,00


Vermogen Stichting FKCC 2021-09-30                                                         €    46.395,00