Stichting FKCC

Stichting FKCC

Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC)


01. Naam.
Stichting Fundraising Kiwanisclub Land van Cuijk (FKCC).

02. Fiscaal nummer.
Stichting FKCC is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8036.55.071

03. Contactgegevens.
Karel Doormanstraat 17
5831 LT Boxmeer
Tel.: 0485-573 564
Email: roefsgerrit@gmail.com

04. Bestuurssamenstelling.
Voorzitter: G.J.M. Roefs
Secretaris: H.J.H. Peeters Weem
Penningmeester: P.A.M. Graat
Lid: A.M.M. van der Cruijsen

05. Beleidsplan.
De stichting heeft ten doel: het verwerven van gelden en goederen in de ruimste zin des woords en het aanwenden van het verkregene voor het verschaffen van ondersteuning of hulp in geld of anderszins op plaatsen, aan personen en instellingen waar dit nodig is, zowel in Nederland als daarbuiten.
Het beleidsplan wordt jaarlijks ingevuld in overleg met bestuur en leden van Kiwanisclub Land van Cuijk.
Jaarlijks worden één of meerdere fundraisingactiviteiten georganiseerd in samenwerking met Kiwanisclub Land van Cuijk.
Verkrijging van middelen:
a. Het (doen) organiseren van acties, evenementen en inzamelingen;
b. Alle vormen van geldwerving.
Beheer:
Het vermogen wordt belegd bij de Rabobank op een rekening-courant c.q. spaarrekening.
De penningmeester is tekeningsbevoegd.
Besteding:
De Commissie Fundspending van Kiwanisclub Land van Cuijk, bestaande uit tenminste drie personen, brengt een advies uit aan het bestuur van de stichting.
Dit met betrekking tot welke personen, instellingen etc. zullen worden ondersteund en voor welk bedrag.
Op basis van dit advies beslist het bestuur en wordt opdracht gegeven aan de penningmeester om deze bedragen te betalen.

06. Beloningsbeleid.
Conform de statuten genieten de bestuursleden van de stichting FKCC geen beloning voor hun werkzaamheden.

07. Doelstelling.
De doelstelling van de stichting FKCC is statutair als volgt geformuleerd:
'Het verwerven van gelden en goederen in de ruimste zin des woords en het aanwenden van het verkregene voor het verschaffen van ondersteuning of hulp in geld of anderszins op plaatsen, aan personen en instellingen waar dit nodig is, zowel in Nederland als daarbuiten.'

08. Verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Periode 01 oktober 2011 - 30 september 2012:
09 juni 2012. Caribbean Soul Night.
11 augustus 2012. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2012 - 30 september 2013:
15 juni 2013. Caribbean Soul Night.
17 augustus 2013. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2013 - 30 september 2014:
26 juni 2014. Haringparty.
16 augustus 2014. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2014 - 30 september 2015:
25 juni 2015. Haringparty.
22 augustus 2015. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2015 - 30 september 2016:
23 juni 2016. Haringparty.
27 augustus 2016. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2016 - 30 september 2017:
22 juni 2017. Haringparty.
19 augustus 2017. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2017 - 30 september 2018:
21 juni 2018. Haringparty.
18 augustus 2018. Muziek in de Maïs.

Periode 01 oktober 2018 - 30 september 2019
20 juni 2019 Haringparty
17 augustus 2019 Muziek in de Maïs

Wegens de corona-maatregelen hebben er in het boekjaar 2019 – 2020 geen activiteiten plaatsgevonden met betrekking tot fondsenwerving.

Wegens de corona-maatregelen hebben er in het boekjaar 2020 – 2021 geen activiteiten plaatsgevonden met betrekking tot fondsenwerving.

Periode 01 oktober 2021 – 30 september 2022:
16 juni 2022 Pre-Summer Party
27 augustus 2022 Muziek in de Maïs

09. Financiële verantwoording. 

 

/imagecache/lg/uploads/2023/07/fkcc-jaarrekening-2011-2012.jpg

 

 /imagecache/lg/uploads/2023/07/fkcc-jaarrekening-2012-2013.jpg

 

/imagecache/lg/uploads/2023/07/fkcc-jaarrekening-2013-2014.jpg

 

/imagecache/lg/uploads/2023/07/fkcc-jaarrekening-2014-2015.jpg


 /imagecache/lg/uploads/2023/07/fkcc-jaarrekening-2015-2016-1.jpg


 /imagecache/lg/uploads/2023/07/fkcc-jaarrekening-2016-2017.jpg

 

/imagecache/lg/uploads/2023/07/fkcc-jaarrekening-2017-2018.jpg

 

/imagecache/lg/uploads/2023/07/fkcc-jaarrekening-2018-2019.jpg

 

/imagecache/lg/uploads/2023/07/fkcc-jaarrekening-2019-2020.jpg

 

/imagecache/lg/uploads/2023/07/fkcc-jaarrekening-2020-2021.jpg

 

/imagecache/lg/uploads/2023/07/fkcc-jaarrekening-2021-2022-2.jpg